Sluiten
Beste Patiënt(e),
Inzake het coronavirus:
Vanaf 4 mei 2020 kunnen we naast dringende tandzorgen ook opnieuw essentiële behandelingen uitvoeren. Graag uw aandacht voor volgende punten:
1) We vragen u vriendelijk om een mondmasker te dragen bij het betreden van de praktijk.
2) Gelieve niet te vroeg te komen op uw afspraak om de wachttijd te beperken (u kan even op de parking wachten indien u te vroeg bent).
3) Bij voorkeur vragen we dat enkel de patiënt in de wachtzaal plaatsneemt, de begeleiders kunnen buiten het gebouw wachten (1 begeleider toegestaan bij kleine kinderen of bij personen die assistentie nodig hebben)
4) Gelieve de social distancing te respecteren (1,5m afstand houden).
5) Tijdelijk zullen er geen tijdschriften beschikbaar zijn in de wachtzaal.
6) Wanneer de tandarts of assistente u komt ophalen uit de wachtzaal, zal deze u vragen om de handen te ontsmetten.
7) Voor de start van de behandeling zal ook gevraagd worden de mond te spoelen met een ontsmettende mondspoeling.
8) We vragen u om uw afspraak te annuleren:
- wanneer uw lichaamstemperatuur hoger is dan 37,5 graden
- bij lichte ziektesymptomen (hoesten, niezen,...)
- indien u de laatste 2 weken in contact bent geweest met een COVID-19 patiënt
9) Toilet enkel te gebruiken in geval van nood omwille van hygiënische redenen.


Alvast bedankt voor het begrip en uw medewerking!
Kordent

Tandarts in Kortrijk

056/ 52.18.00

Patiënteninformatie

Betaalwijze

De betaling gebeurt telkens na afloop van de behandeling, bij voorkeur d.m.v. bancontact. Er kan niet meer per overschrijving betaald worden. Bij prothetische behandelingen wordt bij de start van de behandeling een voorschot gevraagd.

Niet geconventioneerd

Kordent werkt niet geconventioneerd, dit wil zeggen dat onze tarieven iets hoger liggen dan de ziekenfondstarieven. We werken met hoogwaardige producten en materialen, in een moderne infrastructuur met assistentie. Zo kunnen we up-to-date tandheelkunde blijven garanderen, waarbij veel belang gehecht wordt aan hygiëne en steriliteit.

Spoedgevallen en hevige tandpijn

Een patiënt die regelmatig op controle komt in de praktijk, wordt door ons zo snel mogelijk geholpen. Wanneer u ’s morgens voor 11 uur opbelt met hevige tandpijn, doen wij ons uiterste best om u de dag zelf nog te helpen. We voorzien hiervoor vaste tijdstippen in de agenda van de praktijk. (Belt u later op de dag, dan kunnen we dit niet garanderen)

Annulatie afspraak

Indien u een afspraak niet kan nakomen, vragen wij u vriendelijk om ons 24 uur op voorhand te verwittigen. Zo kan deze tijd benut worden voor dringende behandelingen of voor patiënten die op de wachtlijst staan. Een gemiste afspraak zonder te verwittigen, wordt aangerekend.