Sluiten
Beste Patiënt(e),
Inzake het coronavirus:
Vanaf 4 mei 2020 kunnen we naast dringende tandzorgen ook opnieuw essentiële behandelingen uitvoeren. Graag uw aandacht voor volgende punten:
1) We vragen u vriendelijk om een mondmasker te dragen bij het betreden van de praktijk.
2) Gelieve niet te vroeg te komen op uw afspraak om de wachttijd te beperken (u kan even op de parking wachten indien u te vroeg bent).
3) Bij voorkeur vragen we dat enkel de patiënt in de wachtzaal plaatsneemt, de begeleiders kunnen buiten het gebouw wachten (1 begeleider toegestaan bij kleine kinderen of bij personen die assistentie nodig hebben)
4) Gelieve de social distancing te respecteren (1,5m afstand houden).
5) Tijdelijk zullen er geen tijdschriften beschikbaar zijn in de wachtzaal.
6) Wanneer de tandarts of assistente u komt ophalen uit de wachtzaal, zal deze u vragen om de handen te ontsmetten.
7) Voor de start van de behandeling zal ook gevraagd worden de mond te spoelen met een ontsmettende mondspoeling.
8) We vragen u om uw afspraak te annuleren:
- wanneer uw lichaamstemperatuur hoger is dan 37,5 graden
- bij lichte ziektesymptomen (hoesten, niezen,...)
- indien u de laatste 2 weken in contact bent geweest met een COVID-19 patiënt
9) Toilet enkel te gebruiken in geval van nood omwille van hygiënische redenen.


Alvast bedankt voor het begrip en uw medewerking!
Kordent

Tandarts in Kortrijk

056/ 52.18.00

Terugbetaling tandartsbezoek
in kader van covid-19

In het kader van het mondzorgtraject is de normale terugbetaling van tandverzorging of tandsteenverwijdering afhankelijk van een tandartsbezoek in het voorgaande kalenderjaar.

Omwille van Covid-19 werd de terugbetalingsvoorwaarde aangepast.

De terugbetaling voor tandheelkundige zorgen in 2021 zal afhankelijk zijn van een tandartsbezoek in de 2 voorgaande kalenderjaren. Een consultatie of tandheelkundige behandeling in 2019 OF 2020 is voldoende voor een normale terugbetaling in 2021.
Aanvullende tandverzekering - 2018

Met een aanvullende tandverzekering kan u genieten van extra tegemoetkoming in de kosten van tandheelkundige behandelingen, bovenop de tussenkomst van het Riziv.
Na een korte wachttijd kan u rekenen op een extra tegemoetkoming voor zowel conserverende zorgen als prothetische, orthodontische en parodontale behandelingen.
Ook voor tandimplantaten komt een aanvullende tandverzekering tussen.
De maandelijkse premie die men betaalt, is afhankelijk van de leeftijd.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw mutualiteit.
Het Mondzorg-traject

Op 1 Juli 2016 is het ‘’Mondzorgtraject ‘’ van kracht gegaan. Omdat we veel belang hechten aan preventie en correcte informatie, lichten we deze maatregel even toe.

Wat is het mondzorgtraject precies?

Het is een nieuwe maatregel van de overheid waarbij er verminderde terugbetaling is voor wie ‘’ het jaar voordien niet naar de tandarts is geweest ‘’. Je moet dus minstens 1 keer per jaar een tandarts bezoeken, zoniet krijg je minder terugbetaald van het ziekenfonds.

Voor wie geldt het mondzorgtraject?

Voor iedereen vanaf 18 jaar.

Op welke tandzorgen is het mondzorgtraject NIET van toepassing?

  • - Alle behandelingen bij kinderen en personen jonger dan 18 jaar
    (voor hen geldt steeds een hogere terugbetaling)
  • - Raadplegingen
  • - Orthodontie en parodontologie (hier gelden andere voorwaarden voor terugbetaling)