Tandarts in Kortrijk

056/ 52.18.00

Mondzorgtraject

De versoepelingsmaatregelen voor het mondzorgtraject, die in 2023 van kracht zijn, worden verlengd tot 2024. Met andere woorden, in 2024 zal rekening gehouden worden met terugbetaalde tandheelkundige prestaties in 2023 en/of 2022. Vanaf 1 januari 2025 zal echter opnieuw gekeken worden naar het voorafgaande jaar.

Terugbetaling tandartsbezoek
in kader van covid-19

In het kader van het mondzorgtraject is de normale terugbetaling van tandverzorging of tandsteenverwijdering afhankelijk ²van een tandartsbezoek in het voorgaande kalenderjaar.

Omwille van Covid-19 werd de terugbetalingsvoorwaarde aangepast.

De terugbetaling voor tandheelkundige zorgen in 2023 zal afhankelijk zijn van een tandartsbezoek in de 2 voorgaande kalenderjaren. Een consultatie of tandheelkundige behandeling in 2021 OF 2022 is voldoende voor een normale terugbetaling in 2023.
Aanvullende tandverzekering - 2018

Met een aanvullende tandverzekering kan u genieten van extra tegemoetkoming in de kosten van tandheelkundige behandelingen, bovenop de tussenkomst van het Riziv.
Na een korte wachttijd kan u rekenen op een extra tegemoetkoming voor zowel conserverende zorgen als prothetische, orthodontische en parodontale behandelingen.
Ook voor tandimplantaten komt een aanvullende tandverzekering tussen.
De maandelijkse premie die men betaalt, is afhankelijk van de leeftijd.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw mutualiteit.
Het Mondzorg-traject

Op 1 Juli 2016 is het ‘’Mondzorgtraject ‘’ van kracht gegaan. Omdat we veel belang hechten aan preventie en correcte informatie, lichten we deze maatregel even toe.

Wat is het mondzorgtraject precies?

Het is een nieuwe maatregel van de overheid waarbij er verminderde terugbetaling is voor wie ‘’ het jaar voordien niet naar de tandarts is geweest ‘’. Je moet dus minstens 1 keer per jaar een tandarts bezoeken, zoniet krijg je minder terugbetaald van het ziekenfonds.

Voor wie geldt het mondzorgtraject?

Voor iedereen vanaf 18 jaar.

Op welke tandzorgen is het mondzorgtraject NIET van toepassing?

  • - Alle behandelingen bij kinderen en personen jonger dan 18 jaar
    (voor hen geldt steeds een hogere terugbetaling)
  • - Raadplegingen
  • - Orthodontie en parodontologie (hier gelden andere voorwaarden voor terugbetaling)